Historik

CanTec AB bildades 1990 av nuvarande ägare och VD, Bertil Svensson, med ursprung från en enskild firma Chark- & Maskinservice. Genom köpet av företaget CA Fridman AB 1993 tog CanTec steget till att bli ett helhetsalternativ för en större och krävande marknad. CA Fridman grundades redan på 1870-talet och dess sortiment var en naturlig förlängning av CanTecs framtida verksamhet.

CanTec har gått från en inriktning på service och försäljning av reservdelar och mindre maskiner, till att idag vara en komplett leverantör av lösningar inom främst kött- & charkindustrin. 


Affärsidé och målsättning

CanTec skall vara en resurs och samarbetspartner för tekniska och funktionella verksamhetslösningar inom livsmedelsindustrin och övriga livsmedelsnäringar. Vi skall uppfylla våra kunders krav på sortiment, leveransprecision, kunskap, kvalitet och problemlösning. CanTec skall vidare bidraga till ett ekologiskt hållbart samhälle.


Affärsmodell

Mervärdet ligger i att skapa en relation till kund, återförsäljare och leverantör som går utöver produkt, pris och leverans. Vår affärsmodell bygger på att vi både står för tekniken och ett kvalitativt mervärde. Utan en nära relation till kunden och dennes önskemål skulle vi inte kunna efterleva de höga krav på service och kvalitet som både vi och kunden kräver.

Med en förståelse av kundens behov av förbruknings- och slitartiklar ser vi till att hålla detta i lager. Genom att följa kundens verksamhet kan vi inom maskinsidan fullfölja såväl leverans som installation, reparation och underhåll. Genom att hålla en god dialog med kunden får vi en feedback som är viktig även för våra leverantörer.


Vår produktmix

CanTec erbjuder tusentals artiklar med en spännvidd från unika reservdelar och enskilda redskap till större maskiner och helhetsösningar. Ett stort urval i vårt sortiment täcker produkter för chark och slakteri samt övrig livsmedelsindustri. Restaurangverksamheter och skolor finner ett brett sortiment i redskap, rostfritt och korttidskläder.

Under CanTec Maskiner finner ni några av världens ledande tillverkare av kraftfulla maskiner med hög kvalité och kapacitet.

Ni finner många användbara produkter som underlättar er produktion under CanTec Redskap.

CanTec Rostfritt ger er möjlighet att skräddarsy era arbetsplatser och produktion.

Inom CanTec Hygien täcker vi även behovet av fullständig rengöring och produktionshygien av maskiner, redskap och ytor.

Klicka på CanTec Kryddor och upptäck en värld av kryddor och tillsatsmedel.

CanTec Skydd erbjuder er ett stort utbud av personlig skyddsutrustning och arbetskläder.

Sammantaget utgör CanTec´s sortiment det bästa av två världar; från den eftertraktade reservdelen och förbrukningsartikeln till hela verksamhetslösningar.